وب سایت جدید پایگاه داده باز ایران به زودی راه اندازی میشود. برای دیدن این سایت روی این لینک کلیک کنید.

توضیحات

  • Feb. 22, 2017

    قانون بودجه سال ١٣۹۵ کل کشور برگرفته از معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور به شابک به دوره ۵-۷۲۶-١٧٩-٩٦٤-٩٧٨ (۵ جلد) منتشر شده است. به دلیل موجود نبودن لینک در حال حاضر، آرشیو پایگاه داده باز ایران به عنوان منبع این داده مشخص شده است.

    توضیح برای (سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) - معادل ریالی مبلغ (۵۰۳۵۹۱۶۴) یورو مربوط به تادیه بدهی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صندوق توسعه ملی در سرجمع اعتبارات جدول شماره ۸ این قانون دیده شده است.