منابع

در این بخش، منابعی مربوط به داده باز در ایران و سایر کشورها را جمع‌آوری کرده‌ایم. هم‌چنین برخی دوره‌های آموزشی که به کار با داده کمک می‌کند را نیز معرفی می‌کنیم.