قیمت تست کرونا

قیمت تست کرونا

  در اقدامی جدید در پی آن هستیم که در کنار آمارهای دولتی، آمار غیررسمی از مسائل زندگی روزمره که عمدتا مردم، و نه نهادهای دولتی، با آن سروکار دارند را نیز جمع‌آوری و پس از تجزیه و تحلیل آن‌ها را منتشر کنیم. پژوهشگران، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی می‌توانند از این داده‌های اقتصادی و اجتماعی در راستای شفافیت بیشتر در وضعیت جامعه گام تازه‌ای بردارند. با پر کردن فرم نظرسنجی، به ما کمک کنید مجموعه اطلاعات آماری در راستای قیمت،‌تاریخ و مکان تست کرونا به دست آوریم. 

مراجعه به وب‌سایت