قیمت تست کرونا

قیمت تست کرونا

در اقدامی جدید در پی آن هستیم که در کنار آمارهای دولتی، آمار غیررسمی از مسائل زندگی روزمره که عمدتا مردم، و نه نهادهای دولتی، با آن سروکار دارند را نیز جمع‌آوری و پس از تجزیه و تحلیل آن‌ها را منتشر کنیم. 

پژوهشگران، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی می‌توانند از این داده‌های اقتصادی و اجتماعی در راستای شفافیت بیشتر در وضعیت جامعه گام تازه‌ای بردارند. 

در این فراخوان تاکنون ۱,۴۸۴ نفر شرکت کرده‌اند. پایگاه داده باز ایران توانسته برآورد هزینه آزمایش تشخیص کرونا را بر اساس پاسخ‌های دریافتی تخمین بزند و در نهایت عملکرد دولت را در این بین بررسی کند. شما می‌توانید این مقاله را از اینجا مطالعه کنید.

مجموعه داده نتیجه این فراخوان تا زمان چاپ مقاله در اینجا قابل دسترس است.

اگر شما نیز می‌خواهید هنوز در نظرسنجی ما شرکت کنید، می‌توانید با پر کردن فرم نظرسنجی، به ما کمک کنید تا مجموعه اطلاعات آماری در راستای قیمت،‌ تاریخ و مکان تست کرونا را کامل کنیم.

مراجعه به وب‌سایت