مهاجرت به خارج از ایران

مهاجرت به خارج از ایران

داده‌های باز ایران در ابتکاری تازه به فراخوان داده در خصوص مسائل و معضلات روزمره زندگی در ایران می‌پردازد. هدف این اقدام جمع آوری و بررسی داده‌های نامحسوس و آمارهای غیر رسمی از پدیده‌هایی ایست که هر چند مردم به طور معمول با آن‌ها سروکار دارند، در آمارهای دولتی و داده‌های رسمی کشور کمتر منعکس می‌شوند. پایگاه داده‌های باز ایران پس از بررسی داده‌های گردآوری شده در هر فراخوان، نتیجه آن را در یک مقاله تحلیلی به اطلاع عموم می‌رسانند.

فراخوان ۳۰: مهاجرت به خارج از ایران

تعداد شرکت کنندگان: ۱,۵۶۷ نفر

نتیجه: مقاله "مهاجرت ایرانیان به خارج"

مراجعه به وب‌سایت