خودکشی‎‎ در ایران

خودکشی‎‎ در ایران

پایگاه داده‌های باز ایران در ابتکاری تازه به فراخوان داده در خصوص مسائل و معضلات روزمره زندگی در ایران می‌پردازد. هدف این اقدام جمع آوری و بررسی داده‌های نامحسوس و آمارهای غیر رسمی از پدیده‌هایی ایست که هر چند مردم به طور معمول با آن‌ها سروکار دارند، در آمارهای دولتی و داده‌های رسمی کشور کمتر منعکس می‌شوند. پایگاه داده‌های باز ایران پس از بررسی داده‌های گردآوری شده در هر فراخوان، نتیجه آن را در یک مقاله تحلیلی به اطلاع عموم می‌رسانند.

فراخوان ۱۶: خودکشی‎‎ در ایران

تعداد شرکت کنندگان: ۲,۳۰۵ نفر

نتیجه: مقاله "خودکشی در ایران:‌ بیش از سه چهارم پاسخگویان می‌گویند به پایان دادن زندگی خود فکر کرده‌اند"

مراجعه به وب‌سایت