تعداد پروژه‌های تحقیقاتی بر حسب نوع پروژه طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد پروژه‌های تحقیقاتی بر حسب نوع پروژه طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1375
تاریخ پایان (ایرانی) 1389
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.