میزان شیوع انواع کودک‌آزاری بین کودکان سنین ۱۱ تا ۱۵ سال شهر نهاوند در سال ۱۳۸۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل میزان شیوع انواع کودک‌آزاری بین کودکان سنین ۱۱ تا ۱۵ سال شهر نهاوند در سال ۱۳۸۴
توضیح

این داده برگرفته از کتاب خشونت علیه کودکان در ایران نوشته سعید مدنی در سال ۱۳۸۹، صفحه ۸۵، جدول ۹ - ۲ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1384
ناشر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی
سایت ناشر http://www.nlai.ir/
دامنه جغرافیایی شهرستان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.