فهرست ۱۰۹ پروژه استخراج شده از سایت رسمی قرارگاه خاتم الانبیا در سال ۱۳۹۹

این داده از سایت رسمی قرارگاه خاتم الانبیا و شفافیت قراردادها گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل فهرست ۱۰۹ پروژه استخراج شده از سایت رسمی قرارگاه خاتم الانبیا در سال ۱۳۹۹
توضیح

این داده از سایت رسمی قرارگاه خاتم الانبیا و شفافیت قراردادها گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر قرارگاه خاتم الانبیا
سایت ناشر https://khatam.com
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها از یک جدول HTML استخراج شده است.