نحوه تصرف مسکن مورد استفاده خانوار روستایی در هریک از گروه‌های هزینه طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نحوه تصرف مسکن مورد استفاده خانوار روستایی در هریک از گروه‌های هزینه طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1383
تاریخ پایان (ایرانی) 1387
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.