اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور.فصل در سال ۱۳۸۷

این داده از جدول شماره ۲-۷ در صفحات ۳۵۱ تا ۳۵۷، قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور.فصل در سال ۱۳۸۷
توضیح

این داده از جدول شماره ۲-۷ در صفحات ۳۵۱ تا ۳۵۷، قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1387
ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.