مساحت جنگلكاری و تولید نهال در کشور از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۴

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل مساحت جنگلكاری و تولید نهال در کشور گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مساحت جنگلكاری و تولید نهال در کشور از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل مساحت جنگلكاری و تولید نهال در کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1360
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.