توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۹۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۹۰
توضیح

این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.