توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.