توزيع سنی مرد و زن در زمان طلاق (تک سنی) در تهران در سال ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل توزيع سنی مرد و زن در زمان طلاق (تک سنی) در تهران در سال ۱۳۹۷
توضیح

این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.