متوسط هزينه و درآمد سالانه يک خانوار شهری و روستايی سال ۱۳۹۸

این داده برگرفته از چکیده نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۳۹۸ - مرکز آمار ایران است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط هزينه و درآمد سالانه يک خانوار شهری و روستايی سال ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از چکیده نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۳۹۸ - مرکز آمار ایران است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.