سهم هزینه‌های مختلف سالیانه یک خانواده شهری بر حسب اقلام عمده از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۷

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۹ "۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸" است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سهم هزینه‌های مختلف سالیانه یک خانواده شهری بر حسب اقلام عمده از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۹ "۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸" است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1375
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.