تورم سالانه اجاره بهای واحدهای مسكونی خانوارهای شهری از بهار ۱۳۹۵ تا پاییز ۱۳۹۹

این داده از نمودار ۳ در صفحه ۲ از گزارش "گزارش شاخص قيمت اجاره بهای واحدهای مسكونی خانوارهای شهری در پاییز ۱۳۹۹" برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تورم سالانه اجاره بهای واحدهای مسكونی خانوارهای شهری از بهار ۱۳۹۵ تا پاییز ۱۳۹۹
توضیح

این داده از نمودار ۳ در صفحه ۲ از گزارش "گزارش شاخص قيمت اجاره بهای واحدهای مسكونی خانوارهای شهری در پاییز ۱۳۹۹" برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی شهر
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.