متوسط بهای برق در بخش مختلف مصرف کننده از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط بهای برق در بخش مختلف مصرف کننده از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل متوسط بهای برق در بخش مختلف مصرف کننده گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1368
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.