متوسط صادرات فراورده های نفتی کشورهای عضو اوپک از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱۰-۲۴ در صفحه ۹۰۰ از گزارش «متوسط صادرات فراورده های نفتی کشورهای عضو اوپک از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل متوسط صادرات فراورده های نفتی کشورهای عضو اوپک از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱۰-۲۴ در صفحه ۹۰۰ از گزارش «متوسط صادرات فراورده های نفتی کشورهای عضو اوپک از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1379
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.