متوسط دستمزد ساعتی نيروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از نيمه اول ۱۳۷۴ تا نيمه اول ۱۳۹۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط دستمزد ساعتی نيروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از نيمه اول ۱۳۷۴ تا نيمه اول ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1374
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.