متوسط تعداد افراد در خانوار کشور (بعد خانوار) از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط تعداد افراد در خانوار کشور (بعد خانوار) از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰
توضیح

این داده، نسخه‌ی تمیز شده‌ی فایل منتشر شده‌ی مرکز آمار ایران است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1365
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.