متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در ماه جاری و درصد تغییرات آن – اردیبهشت ۱۳۹۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در ماه جاری و درصد تغییرات آن – اردیبهشت ۱۳۹۹
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی شهر
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.