متوسط قیمت نهادهای ساختمانی منتخب شهر تهران در زمستان ۱۳۹۸

این داده برگرفته از متوسط قیمت نهادهای ساختمانی منتخب شهر تهران در زمستان ۱۳۹۸ از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط قیمت نهادهای ساختمانی منتخب شهر تهران در زمستان ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از متوسط قیمت نهادهای ساختمانی منتخب شهر تهران در زمستان ۱۳۹۸ از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها به صورت دستی از یک جدول PDF اسکن شده تایپ شده است.