متوسط قیمت نهادهای ساختمانی منتخب شهر تهران در زمستان ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط قیمت نهادهای ساختمانی منتخب شهر تهران در زمستان ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از متوسط قیمت نهادهای ساختمانی منتخب شهر تهران در زمستان ۱۳۹۸ از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها به صورت دستی از یک جدول PDF اسکن شده تایپ شده است.