متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در آذر ۱۳۹۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در آذر ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحات ۴ و ۵ از گزارش "متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب درمناطق شهری کشور در آذر ۱۳۹۹" برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها به صورت دستی از یک جدول PDF اسکن شده تایپ شده است.