متوسط اجاره‌بهای یک متر مربع واحد مسكونی برحسب شهرهای منتخب كشور از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۴

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل متوسط اجاره‌بهای یک متر مربع واحد مسكونی برحسب شهرهای منتخب كشور سالانه گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط اجاره‌بهای یک متر مربع واحد مسكونی برحسب شهرهای منتخب كشور از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل متوسط اجاره‌بهای یک متر مربع واحد مسكونی برحسب شهرهای منتخب كشور سالانه گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1372
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.