لایحه بودجه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل لایحه بودجه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های مجری در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱-۷ در صفحات ۱۲۲ تا ۱۹۵، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.