بودجه متفرقه لایحه بودجه ۱۳۹۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل بودجه متفرقه لایحه بودجه ۱۳۹۹
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۹ در صفحات ۲۱۲ تا ۲۲۰، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.