تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل کشور

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل کشور
توضیح

این داده از سایت دیوان محاسبه کل کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1386
تاریخ پایان (ایرانی) 1386
ناشر دیوان محاسبات کشور
سایت ناشر http://dmk.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.