تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل کشور

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل کشور
توضیح

این داده از سایت دیوان محاسبه کل کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر دیوان محاسبات کشور
سایت ناشر http://dmk.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.