آمار بدست آمده از فراخوان داده - امور خیریه - بهار ۱۴۰۱

این داده برگرفته شده از جواب های خوانندگان به نظرسنجی پایگاه داده باز ایران در سال ۱۴۰۱ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های غیررسمی
نام فایل آمار بدست آمده از فراخوان داده - امور خیریه - بهار ۱۴۰۱
توضیح

این داده برگرفته شده از جواب های خوانندگان به نظرسنجی پایگاه داده باز ایران در سال ۱۴۰۱ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر پایگاه داده باز ایران
سایت ناشر http://www.iranopendata.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.