فهرست ۵۱ شرکتی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومان به منظور واردات کالا و خدمات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ از بانک مرکزی ایران گرفته‌اند.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل فهرست ۵۱ شرکتی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومان به منظور واردات کالا و خدمات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ از بانک مرکزی ایران گرفته‌اند.
توضیح

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر https://www.cbi.ir/showitem/19020.aspx
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.