مقایسه واردات فرآورده‌های عمده نفتی طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷

این داده برگرفته از جدول صفحه ۶۲، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مقایسه واردات فرآورده‌های عمده نفتی طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۶۲، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1357
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
سایت ناشر https://www.niopdc.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.