مصرف فرآورده‌های انرژ‌ی‌زا طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۷

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۲، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مصرف فرآورده‌های انرژ‌ی‌زا طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۲، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1355
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
سایت ناشر https://www.niopdc.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.