ظرفیت پالایش نفت خام کشورهای جهان طی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۶

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۳۱، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل ظرفیت پالایش نفت خام کشورهای جهان طی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۶
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۳۱، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1386
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
سایت ناشر https://www.niopdc.ir/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.