فوت ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستايی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل فوت ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستايی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1389
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی
  • شهرستان
  • روستا/ آبادی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.