فوت جاری ثبت شده در سال ۱۳۸۵ بر حسب علت فوت و به تفکیک استانی

این مجموعه داده از جدول شماره ۱۳ در صفحه ۲۶۴ و ۲۶۵ از سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۸۵ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل فوت جاری ثبت شده در سال ۱۳۸۵ بر حسب علت فوت و به تفکیک استانی
توضیح

این مجموعه داده از جدول شماره ۱۳ در صفحه ۲۶۴ و ۲۶۵ از سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۸۵ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1385
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.