فوت جاری ثبت شده در سال ۱۳۹۰ بر حسب علت فوت و به تفکیک استانی

این مجموعه داده از جدول شماره ۱۰ در صفحه ۲۶۰ و ۲۶۱ از سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۰ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل فوت جاری ثبت شده در سال ۱۳۹۰ بر حسب علت فوت و به تفکیک استانی
توضیح

این مجموعه داده از جدول شماره ۱۰ در صفحه ۲۶۰ و ۲۶۱ از سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۰ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.