فوت جاری ثبت شده در سال ۱۳۹۱ بر حسب علت فوت و به تفکیک استانی

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل فوت جاری ثبت شده در سال ۱۳۹۱ بر حسب علت فوت و به تفکیک استانی
توضیح

این مجموعه داده از جدول شماره ۱۰ در صفحه ۲۷۰ و ۲۷۱ از سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۱ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.