توزیع متقاضیان مسكن مهر بر حسب سطح تحصیلات و استان در سال ۱۳۹۲

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل توزیع متقاضیان مسكن مهر بر حسب سطح تحصیلات و استان در سال ۱۳۹۲
توضیح

این داده از جدول شماره ۸۱ صفحه ۳۵۷ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.mrud.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.