توزیع جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر بر حسب وضع فعالیت در نقاط شهری و روستایی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵

این داده از جدول شماره ۲۲-۱ از نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل توزیع جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر بر حسب وضع فعالیت در نقاط شهری و روستایی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵
توضیح

این داده از جدول شماره ۲۲-۱ از نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1365
تاریخ پایان (ایرانی) 1385
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.