میزان طلاق زنان متاهل به تفکیک استان و گروه‌های سنی در سال ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل میزان طلاق زنان متاهل به تفکیک استان و گروه‌های سنی در سال ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱۷ در صفحه ۹۱ سالنامه آماری جمعیت سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.