تعداد طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۸۴ برحسب شهری و روستایی و طول مدت ازدواج

این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۸۴ برحسب شهری و روستایی و طول مدت ازدواج
توضیح

این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1384
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.