رانندگان ماشین سنگین جاده‌ای (مسافری و باری) بر حسب میزان تحصیلات تا پایان سال ۱۳۹۸

این داده برگرفته از جدول ۲-۵-۲ و ۳-۵-۲ سالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (فصل دوم ـ حمل و نقل کال و فصل سوم ـ حمل و نقل مسافر) است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل رانندگان ماشین سنگین جاده‌ای (مسافری و باری) بر حسب میزان تحصیلات تا پایان سال ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۲-۵-۲ و ۳-۵-۲ سالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (فصل دوم ـ حمل و نقل کال و فصل سوم ـ حمل و نقل مسافر) است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها به صورت دستی از یک جدول PDF اسکن شده تایپ شده است.