نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک استان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱

این داده از جدول ۱ در صفحه ۹۱، شاخص‌های بازار کار در ایران (۱۳۸۴-۱۳۹۱) استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک استان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۹۱، شاخص‌های بازار کار در ایران (۱۳۸۴-۱۳۹۱) استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.