گنجاندن

در حال حاضر امکان نمایش این منبع وجود ندارد. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

دانلود منبع

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی مارس 26, 2018
ایجاد شده مارس 26, 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

منبع - مركز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیكاری (۱۳۷۶ - ۱۳۸۳) و طرح آمارگیری نیروی كار (۱۳۸۴ - ۱۳۹۴). نرخ مشاركت اقتصادی (نرخ فعالیت) عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیكار) ۱۰ ساله و بیش‌تر (یا ۱۵ ساله و بیش‌تر) به جمعیت در سن كار،۱۰ساله و بیش‌تر (یا ۱۵ ساله و بیش‌تر)، ضرب‌در ۱۰۰ در سال‌های ۱۳۸۰ - ۱۳۸۳ اطلاعات پاییز بعنوان نماینده‌ی سال آورده شده است.

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
منبع

http://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/6217/%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%20%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA%2010%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B4%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%84%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.xls

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده