مصرف برق بخش‌های مختلف تأمين شده توسط وزارت نيرو طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل مصرف برق بخش‌های مختلف تأمين شده توسط وزارت نيرو طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱۶۸-۱، صفحه ۲۴۰، ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۶ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1388
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.