وضعیت مصرف برق كشور تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل وضعیت مصرف برق كشور تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱-۳، صفحه ۱۷، گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - تیر ۱۳۹۹ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.