شاخص شدت انرژی کل کشور از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل شاخص شدت انرژی کل کشور گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص شدت انرژی کل کشور از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل شاخص شدت انرژی کل کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1377
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.