بار و محمولات پستی خروجی و ورودی از طريق فرودگاه‌های كشور برحسب پروازهای داخلی و بين‌المللی در بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بار و محمولات پستی خروجی و ورودی از طريق فرودگاه‌های كشور برحسب پروازهای داخلی و بين‌المللی در بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1375
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from and Excel file.