برآورد جمعیت کل کشور به تفکیک استان در سال ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل برآورد جمعیت کل کشور به تفکیک استان در سال ۱۳۹۸
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.